Υποβολή αιτήματοςΑπαραίτητες Διευκρινίσεις:
1. Ανεξάρτητα με το ποιες πληροφορίες συμπληρωθούν, αυτές που θα δημοσιευθούν καθορίζονται από το πακέτο προβολής που θα επιλέξετε.
2. Η αποδοχή της αίτησης βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας Zinan & Gam
3. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της αίτησης.
4. Με την παραλαβή του αιτήματος θα επικοινωνήσει μαζί σας ο αρμόδιος συνεργάτης μας (εκτός των αιτημάτων για standard πακέτο προβολής).