Με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος anazitise.gr αναβαθμίσαμε τις σελίδες των επισκεπτών έτσι ώστε να εμφανίζονται με συνεπή τρόπο σε κάθε οθόνη και συσκευή (υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λ.π.).
Η παρούσα αναβάθμιση αποτελεί το 1ο από 2 βήματα στο σχεδιασμό αναβάθμισης ο οποίος θα συνεχιστεί και ολοκληρωθεί μέσα στο 2017 όπου θα πραγματοποιηθεί νέα αναβάθμιση με παράλληλη αλλαγή πλατφόρμας και πληροφοριακής υποδομής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε παρατήρηση η οποία θα βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Ευχαριστούμε