Ο Όμιλος Επιχειρήσεων OCTO adv. από την ίδρυσή του παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και πληροφορίας μέσω καταλόγων επαγγελμάτων και επιχειρήσεων. Η πολύχρονη εμπειρία και η αποδεδειγμένη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στην παροχή πληροφοριών Καταλόγων, οδήγησαν στη δημιουργία της διαφημιστικής πλατφόρμας του Επαγγελματικού Καταλόγου ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ CITY, η οποία είναι διαθέσιμη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να καλύψει κάθε είδους ανάγκη για δομημένη επαγγελματική πληροφόρηση. To ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ CITY είναι ο πιο εύχρηστος και πρακτικός κατάλογος επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με λειτουργικά ταξινομημένη ύλη για εύκολη εύρεση επαγγελματιών και επιχειρήσεων ανά κλάδο της αγοράς.

Η μηχανή αναζήτησης www.anazitise.gr αποτελεί την ιστοσελίδα της διαφημιστικής πλατφόρμας του Επαγγελματικού Καταλόγου ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ CITY. Ως μέρος της πλατφόρμας αυτής, ο ηλεκτρονικός κατάλογος επαγγελματιών και επιχειρήσεων anazitise.gr, παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για κάθε είδους αναζήτηση επαγγελματία και επιχείρησης σε όλες τις περιοχές και πόλεις της Ελλάδας. Με την έξυπνη και ευέλικτη μηχανή αναζήτησης που διαθέτει, το anazitise.gr αποτελεί τη λύση για όσους αναζητούν πληροφορίες για την πραγματοποίηση των αγορών τους αλλά και το απαραίτητο όχημα για την online επικοινωνία και προβολή του κάθε επαγγελματία στους πελάτες του.

Μέσω της τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσής του στους τομείς που δραστηριοποιείται, καθώς και της χρήσης τεχνολογιών αιχμής, ο όμιλος OCTO adv. προσφέρει αξιόπιστες πρωτοποριακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται τόσο στον τελικό χρήστη (B2C) όσο και στις εταιρείες – συνεργάτες του (B2B).