Ο Όμιλος Επιχειρήσεων OCTO adv. από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσής του, με το σύνολο των συνεργατών και την συμμετοχή των πελατών τoυ, προσφέρει αμέριστα τη συμπαράσταση και τη βοήθειά του σε κάθε προσπάθεια που έχει σαν στόχο την επίλυση προβλημάτων στον ανθρώπινο τομέα αλλά και στο περιβάλλον. Η επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία της OCTO adv. στηρίζεται σε μια σειρά από αρχές που διέπουν αναλλοίωτες την καθημερινή επιχειρηματική πρακτική των ανθρώπων της. Οι αρχές αυτές αντικατοπτρίζονται πλήρως στην έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Μια έννοια η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πορεία της και πηγάζει από την πίστη ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη φροντίδα για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Έτσι είτε με προβολές ή παρουσιάσεις μέσα από το ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ CITY και το anazitise.gr, είτε με μορφή χορηγιών βρίσκεται πάντα δίπλα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Σε περίπτωση που έχετε να προτείνετε κάποια ενέργεια ή έχετε κάποια πρόταση να συζητήσετε μαζί μας, στείλτε μας email στο info@anazitise.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 4227300 και ο αρμόδιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.